Båtsektionen

Vishamn.se

Vishamns Båtsektion

 

Båtsektionen är en underavdelning till Vishamns Tomtförening och har till uppgift att reglera båtverksamheten i hamnen.

 

Här finns:

 

Ansökan om båtplats och ändring av befintlig båtplats skall anmälas till hamnkaptenen.

Förtöjningstabell