Funktionärer

Vishamn.se

Funktionärer

Styrelse

Revisorer

Befattning

Namn

Telefon

e-mail

Ordförande

Thomas Jonasson

0702-938846

ordf@vishamn.se

Kassör

Thomas Rodny

070-568 6052

kassor@vishamn.se

Sekreterare

Gunilla Martinsson

 

sekr@vishamn.se

Vägfogde

Göran Carlberg

070-2153040

vagfogde@vishamn.se

Hamnkapten

Ulf Bergvik

073-6205884

hamnkapten@vishamn.se

Ledamot

Lena Hellström

0767-835 740

 

Ledamot

Henrik Mickos

0709-352 371

 

Befattning

Namn

Telefon

Ordinarie

Gunnar Balkström

08-662 32 81

Suppleant

Gunilla Mittelton

08-571 420 32

Valberedning

Befattning

Namn

Telefon

Sammankallande

Rune Sirvell

08-571 423 57

Ledamot

Eva Grönvall

08-571 427 45

Ledamot

Lars Stånge

08-571 422 59

Festkommitté

Befattning

Namn

Telefon

Sammankallande

Kerstin Fredriksson

08-542 49 079

Ledamot

Jessica Mörk

 

Ledamot

Henrik Mickos

0709-352 371

Övriga funktionärer

Befattning

Namn

Telefon

e-mail

Webansvarig

Thomas Rodny

070-568 6052

webmaster@vishamn.se

Vice hamnkapten

Peter Frånlund

070-7934784