Samfälligheten

Vishamn.se

Samfällighetsföreningen

 

Vishamns samfällighetsförening sköter om områdets vägar och övriga gemensamma områden.

 

Två gånger per år anordnas städdagar som avslutas med korvgrillning. Se aktiviteter.

 

Protokoll från senaste årsmötet finns på särskild sida.

 

Stadgarna för samfäligheten återfinns här.