Samfälligheten

Samfällighetsföreningen


Vishamns samfällighetsförening sköter om områdets vägar och övriga gemensamma områden.


Två gånger per år anordnas städdagar som avslutas med korvgrillning. Se aktiviteter.


Protokoll från senaste årsmötet finns  på särskild sida.


Stadgarna för samfäligheten återfinns här.


Regler för grönområden och vägmark

Inom samfälligheten finns det grönområden och vägmark som vårdas och underhålls av oss som fastighetsägare. Grönområdena utgörs exempelvis av hamnområdet omfattande båtviken, badviken, marken däremellan och Myskviken. Vägmark utgörs av den mark som finns mellan fastigheternas tomtgräns och vägen utanför. På vissa platser inom området så är vägmarken 2-3 m och på andra ställen avsevärt mindre. Om exempelvis träd på vägmarken behöver fällas så måste markägaren kontaktas. Det är  fastighetsägaren ansvar att en  uppgörelse görs med markägare innan åtgärd påbörjas. Styrelsen kan ombesörja kontakt vid behov.


För att informera sig om sin tomtgräns samt vägmarkens utsträckning finns en bra kartservice via internet genom Värmdö Kommun "Tomtkartan"

https://kartor.varmdo.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5900b6f5a27d423a952fa6855ed95941