Samfälligheten

Vishamn.se

Samfällighetsföreningen


Vishamns samfällighetsförening sköter om områdets vägar och övriga gemensamma områden.


Två gånger per år anordnas städdagar som avslutas med korvgrillning. Se aktiviteter.


Protokoll från senaste årsmötet finns  på särskild sida.


Stadgarna för samfäligheten återfinns här.