Hem

Välkommen till Vishamn

Vishamnsberget

Inom området finns Vishamnsberget som lämpar sig för fågelskådning. Se även http://www.varmdofagelklubb.se

I hela området råder parkeringsförbud. En del boende har möjlighet att utfärda kontrollavgifter för felparkerare.

Uppdaterad: 2024-06-30

Facebook

En Facebook-grupp finns även för de som bor och vistas i området.

Se Vishamn - Skärgårdens solsida.

Nyheter - se separat sida.


Vishamn är beläget på Ingarö i Värmdö kommun i Stockholms skärgård. Se karta

 

Vishamns tomtområde består av 69 tomter. Ca en tredjedel av dessa är året-runt bebodda.


Området administreras dels av en samfällighets- förening och en tomtförening med tillhörande båtsektion.


De funktionärer som verkar inom dessa föreningar framgår av särskild sida.


Adressändringar (även ändring av telefonnr eller mailadress) och ägarbyten skall anmälas till föreningens ordförande och kassör.

Områdets historia

En kortfattad beskrivning av Vishamns och Långviks historia återfinns under särkild flik.

Långviksträsk

Strax norr om Vishamn finns naturreservatet Långviksträsk. Området är unikt med stort djur- och fågelliv. Naturen har "norrlandskaraktär".