Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll samfällighetsföreningen 2024Om du inte kan läsa protokollet ovan finns länk till PDF-fil här.