Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotoll för Båtsektionen 2023