Nyheter

Vishamn.se

Nyheter

Aktivitetslistan för 2024 är nu fastställd.


Protokoll från årsmötet 2023 finns nu tillgängliga. Se Årsmötesprotokoll:

Vägsamfälligheten,

Tomtföreningen

Båtsektion. 


En ny tomtkarta finns nu upplagd som tydligare visar grön- och vägområden. Se karta.


Vishamns samfällighet (inkl tomtförening och båtsektion) har nu bytt till bankgiro nr till: 5760-6667.


Regler för uppläggningsplatser i båtviken. Se Hamnregler.


Regler för grönområden och vägmark. Se Samfälligheten.

Kameraövervakning i Sandhamnsviken (Båtviken), Vishamns tomtområde

Läs mer.