Nyheter

Vishamn.se

Nyheter

Årsmötesprotokoll  för Samfälligheten och Tomt- och båtsektionen från senaste mötet 11 jun 2022 finns nu.


Årsmöte: Lördagen den 11 juni kl. 11.00 . På Gustafssons äng.

Kallelse med verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport har skickats ut via mail. Se även verksamhetsberättelser.


En ny tomtkarta finns nu upplagd som tydligare visar grön- och vägområden. Se karta.


Aktivitetslistan för 2022 är nu fastställd.


Vishamns samfällighet (inkl tomtförening och båtsektion) har nu bytt till bankgiro nr till: 5760-6667.


Protokollen från Årsmötet 2021. Se årsmöte samfällighet resp tomtförening.


Regler för uppläggningsplatser i båtviken. Se Hamnregler.


Regler för grönområden och vägmark. Se Samfälligheten.

Kameraövervakning i Sandhamnsviken (Båtviken), Vishamns tomtområde

Läs mer.