Funktionärer

Funktionärer

Styrelse

Befattning

Namn

Telefon

e-mail

Ordförande

Thomas Jonasson

0702-938846

ordf@vishamn.se

Kassör

Thomas Rodny

070-568 6052

kassor@vishamn.se

Sekreterare

Gunilla Martinsson


sekr@vishamn.se

Vägfogde

Göran Carlberg

070-2153040

vagfogde@vishamn.se

Hamnkapten

Ulf Bergwik

073-6205884

hamnkapten@vishamn.se

Ledamot

Lena Hellström

0767-835 740


Ledamot

Henrik Mickos

0709-352 371


Revisorer

Befattning

Namn

Telefon

Ordinarie

Torbjörn Wård

08-26 49 46

Suppleant

Martin Johansson

079-9293 672

Valberedning

Befattning

Namn

Telefon

Sammankallande

Rune Sirvell

08-571 423 57

Ledamot

Eva Grönvall

08-571 427 45

Ledamot

Lars Stånge

08-571 422 59

Festkommitté

Befattning

Namn

Telefon

Sammankallande

Ulrika Dellenstedt

070-277 12 03

Ledamot

Jenny Andersson


Ledamot

Kerstin Fredriksson

08-542 49 079

Ledamot

Henrik Mickos

0709-352 371

Ledamot (stödjande)

Gunilla Mittelton

08-571 420 32

Övriga funktionärer

Befattning

Namn

Telefon

e-mail

Webansvarig

Thomas Rodny

070-568 6052

webmaster@vishamn.se

Vice hamnkapten

Peter Frånlund

070-7934784


Dataskyddsombud

Ulf Bergwik

073-620 5884

dataskyddsombud@vishamn.se

Vaktchef

Ulf Bergwik

073-620 5884

vaktchef@vishamn.se

Vishamn.se