Funktionärer

Funktionärer

Styrelse

Befattning

Namn

Telefon

e-mail

Ordförande

Göran Martinsson

0730-71 33 80

ordf@vishamn.se

Kassör

Maria Vinberg

070-464 23 60

kassor@vishamn.se

Sekreterare

Lena Hellström

076-783 5740

sekr@vishamn.se

Vägfogde

Göran Carlberg

070-2153040

vagfogde@vishamn.se

Ledamot

Anders Johansson

070-666 8868


Ledamot

Gunilla Martinsson

070-685 9324


Ledamot

Henrik Mickos

0709-352 371


Revisorer

Befattning

Namn

Telefon

Ordinarie

Martin Johansson

079-929 3672

Suppleant

Gunnar Asperö

070-555 3009

Valberedning

Befattning

Namn

Telefon

Sammankallande

Lars Stånge

08-571 422 59

Ledamot

Bengt Spångvall

072-009 2336

Ledamot

Rune Sirvell

08-571 423 57

Festkommitté

Befattning

Namn

Telefon

Sammankallande

Ulrika Dellenstedt

070-277 12 03

Ledamot

Rebecca Lodge

073-268 09 86

Ledamot

Henrik Mickos

0709-352 371

Ledamot

Krizz Lowélion

070-337 69 81

Övriga funktionärer

Befattning

Namn

Telefon

e-mail

Webansvarig

Thomas Rodny

070-568 6052

webmaster@vishamn.se

Hamnkapten

Ulf Bergwik

070- 612 89 70

hamnkapten@vishamn.se

Vice hamnkapten

Peter Frånlund

070-7934784


Dataskyddsombud

Ulf Bergwik

070-612 89 70

dataskyddsombud@vishamn.se

Vaktchef

Ulf Bergwik

070-612 89 70

vaktchef@vishamn.se