Båtsektionen

Vishamns Båtsektion


Båtsektionen är en underavdelning till Vishamns Tomtförening och har till uppgift att reglera båtverksamheten i hamnen.


Här finns:


Ansökan om båtplats och ändring av befintlig båtplats skall anmälas till hamnkaptenen.

Förtöjningstabell

Vishamn.se